کد خبر: 65682
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی اتباع بیگانه و ایرانیان خارج از کشور در اداره کل غرب تهران بزرگ